Radiostyrt / Radioutrustning / Servon / Traxxas

TRAXXAS SERVO TILL RADIOSTYRDA MODELLER

TRAXXAS SERVO TILL RADIOSTYRDA MODELLER
Sortera på: Vy:
Servo 2055 Traxxas
4220556,2KG 0,20S 6,0V
Servo 2060 Traxxas
Microservo 2,5KG 0,20S 6,0V

Servo 2080 Traxxas
Vattenskyddat 3.0KG 0,11S 6,0V
Servo 2056 Traxxas
422056Vattenskyddat. 5,8KG 0,23S

399:-


Servo 2065 Traxxas
Vattenskyddat 2,3KG 0,20S 6,0V

379:-